Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AXON

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr jesienny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.!!!
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.!!!
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Aktualne szkolenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia.

Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Nazwa szkolenia: Grupowe terapie dla osób z ASD

Prowadzący: mgr Anna Rogalska - pedagog specjalny, mgr Joanna Żarska - pedagog specjalny, terapeuta SI

Termin : 24 września 2017 r.

Koszt szkolenia: 210 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym” - etap III

Prowadzący: mgr Anna Resler - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo - behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Termin : 24 września 2017 r.

Koszt szkolenia: 299 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch - zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Prowadzący:mgr Jolanta Bursa - pedagog specjalny, terapeuta SI mgr Monika Korotkiewicz - pedagog specjalny, terapeuta SI

Termin : 30 września 2017 r.

Koszt szkolenia: 210 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Bajkoterapia i relaksacja - wykorzystanie bajek i relaksacji do pracy terapeutycznej z dzieckiem

Prowadzący:mgr Joanna Andrzejewska - pedagog, reedukator, kinezjolog edukacyjny, trener. Autorka wielu artykułów na tematy wychowawcze. Wielokrotne wypowiedzi dla TVP II i TVN oraz Polskiego Radia pr. I. Ostatnio stała współpraca z portalem "Miasto Dzieci". Założycielka placówki terapii dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera.

Termin : 14 października 2017 r.

Koszt szkolenia: 260 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Prowadzący: mgr Agnieszka Łucjanek - psycholog, absolwentka UW. Od kilkunastu lat prowadzi terapię indywidualną i grupową osób z objawami ze spektrum autyzmu. Szkoli rodziców i specjalistów w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju. Kierownik merytoryczny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera.

Termin : 14 - 15 października 2017 r.

Koszt szkolenia: 500 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - warsztat wstępny I stopnia

Prowadzący:mgr Alicja Wilkołazka - specjalista psycholog kliniczny, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat nr 10, International Sherborne Co-Operation), superwizor, psychoterapeuta oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Termin : 20-22 października 2017 r.

Koszt szkolenia: 470 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji cz.1

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych - surdopedagog, logopeda dyplomowany, terapeuta integracjii sensorycznej. Odbyła staż naukowy w Centrum Audiofonologii Dziecięcej w Brukseli..

Termin : 28 października 2017 r. (w godz. 9:00 - 18:00)

Koszt szkolenia: 460 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Teoria umysłu, centralna koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Prowadzący: Fundacja Prodeste

Termin : 28 - 29 października 2017 r.

Koszt szkolenia: 410 zł
Miejsce: zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 września 2017 r.! Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona I i II stopnia

Prowadzący: mgr Danuta Kropiwnicka - Szulc - certyfikowany instruktor Kinezjologii Edukacyjnej (od 1993 r.), wieloletni praktyk, członek Polskiego Instytutu Kinezjologii.

Termin : 24 - 26 listopada 2017 r.

Koszt szkolenia: 450 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Diagnoza i terapia stymulacyjna wg C. Delacato

Prowadzący: Fundacja Prodeste

Termin : 25 - 26 listopada 2017 r.

Koszt szkolenia: 410 zł
Miejsce: zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 października 2017 r.! Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Stosowana Analiza Zachowania - kurs III-stopniowy

Prowadzący: mgr Teresa Mayer - terapeuta behawioralny, superwizor; mgr Agnieszka Rajs - Glazar - terapeuta behawioralny, superwizor, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oraz współzałożyciel Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej

Termin : I stopień 02-03 grudnia 2017 r.; II stopień 26-27 stycznia 2018 r.; III stopień 10-11 lutego 2018 r.

Koszt szkolenia: 1350 zł
Miejsce: zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 listopada 2017 r.! Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl

INFORMACJE I ZAPISY:

AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok
Sprawy organizacyjne: Joanna Olszewska - 519 170 872; e-mail: szkolenia@mentor-med.pl

Pobierz:

- kartę zgłoszenia na szkolenie doc


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia.

Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę odesłać na szkolenia@mentor-med.pl

OFERTA DLA NAUCZYCIELI aa