Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AXON

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
Iskierka
Iskierka

O Projekcie

Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne od 1 stycznia 2018 r. realizuje projekt:


„Utworzenie Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Białymstoku dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizację zajęć dodatkowych rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse w zakresie stwierdzonych deficytów. Placówka mieściła się będzie przy ul. Marczukowskiej 2B.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-5 latków, zamieszkujących Białystok i powiat białostocki.

Przedszkole oferowało będzie szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe.

Zajęcia specjalistyczne:
- indywidualna terapia psychologiczna
- indywidualna terapia logopedyczna
- indywidualna terapia pedagogiczna
- felinoterapia
- LEGO terapia

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy:
- indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej SI
- zajęcia muzyczno-ruchowe metodą m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Orffa, Labana

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:
- trening umiejętności społecznych

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
- język angielski
- dziecięca matematyka
- robotyka
„Mały naukowiec”
- szachy

Przedszkole rozpocznie działalność 01.08.2018 r.Iskierka
Iskierka

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 14 maja 2018. Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji (złożeni formularza rekrutacyjnego wraz z regulaminem projektu) planowane jest na 25 maja 2018 r. Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa rekrutacyjna. Rekrutacja do projektu zakończy się 02 czerwca 2018 r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, Regulamin projektu oraz dokumentację lekarską (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Dokumenty należy wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres:

– Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok. 21, 15-740 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola, zobligowani zostaną do podpisania: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu i Umowy (wzory tych dokumentów do zapoznania poniżej).

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Małgorzata Boruch – tel. 662-106-223
Anna Zawada – tel. 793-002-6181. Formularz zgłoszeniowy doc
2. Deklaracja uczestnika projektu pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu pdf
4. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie – przedszkole pdf
5. Regulamin projektu pdf
6. Statut przedszkola pdf