Centrum Edukacji „Mentor”

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

Mońki, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1)

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
kursy zawodowe |   szkolenia bhp i p.poż. |   kursy językowe |   kurs pedagogiczny |   kursy maturalne |   EFS – PO Kapitał Ludzki

Konferencja podsumowująca projekt
„Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar

30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej ...

AKTULANIE PROWADZIMY ZAPISY NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI”

Liczba godzin: 530 godz. (3 semestry)
Cena: 160 zł/miesiąc lub 2100 zł/całość
Miejsce: Mońki, Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2016 r.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „PROWADZENIE SPRZEDAŻY”

Liczba godzin: 590 godz. (3 semestry)
Cena: 170 zł/miesiąc lub 2300 zł/całość
Miejsce: Mońki, Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2016 r.
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „OPIEKUN MEDYCZNY”

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „OPIEKUN MEDYCZNY”

Liczba godzin: 470 godz. (3 semestry)
Cena: 145 zł/miesiąc lub 2000 zł/całość
Miejsce: Mońki
Nauka rozpocznie się od września 2016 r.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”

Liczba godzin: 450 godz. (3 semestry)
Cena: 140 zł/miesiąc lub 1900 zł/całość
Miejsce: Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2016 r.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Liczba godzin: 6
Cena: 100 zł
Miejsce: Grajewo, Mońki

Najbliższy termin: do ustalenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Reforma szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie 01 września 2012 r., wprowadza do kształcenia zawodowego nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Podczas kursu osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nowa forma kształcenia pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową, a także umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej, ponieważ KKZ trwają 2-3 semestry, a zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy w najbliższym czasie uruchomi kwalifikacyjne kursy zawodowe, zarówno dla osób indywidualnych jak również firm i instytucji.

 1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjnt kurs zawodowy pobierz
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

E-learning

E-learning – jest to nowoczesna metoda kształcenia wykorzystująca dostępne media elektroniczne, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki jak CD i DVD. Ze względu na swoją specyfikę określany jest często również jako „distance learning” (nauczanie na odległość). E-learning jest narzędziem służącym uzupełnianiu i rozszerzaniu szkoleń stacjonarnych, pozwala na zwiększenie ich efektywności przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów wynikających z organizowania tradycyjnych kursów.

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym trendom przygotowuje ofertę szkoleń wykorzystujących e-learning, szczegóły wkrótce.

INFORMACJE I ZAPISY:

Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11, lok. 21; sekretariat@centrumedu.pl; 509 869 855

Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1); sekretariat@centrumedu.pl; 509 869 835

Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie, ul. Szkolna 12; grajewo@centrumedu.pl; 509 590 976

oraz za pomocą Zapisy online.