Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr jesienny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.!!!
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2017 r.!!!
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w BIAŁYMSTOKU

30 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjno - bankietowej AMBROZJA w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2016/2017 realizowano 28 kierunków pedagogicznych oraz 5 kierunków administracyjnych, które ukończyło 596 absolwentów. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w GRAJEWIE

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Grajewie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie.. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w PISZU – edycja II

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Piszu we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp

Egzaminy dyplomowe w Białymstoku

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się egzaminy dyplomowe Studiów Podyplomowych realizowanych w Białymstoku przy współpracy z Wyższą Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Łącznie realizowano w Białymstoku 27 kierunków pedagogicznych ( Autyzm, Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Terapia Pedagogiczna, Rewalidacja, Geografia, Biologia, Historia, WOS, Informatyka, Surdopedagogika, Logopedia, Zarządzanie oświatą , Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa) oraz kierunki związane z ochroną zdrowia i zarządzaniem ( Higiena i epidemiologia w ochronie zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena pracy). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok akademicki 2017/2018 w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0. Zapraszamy również Absolwentów WSKPiSM do skorzystania ponownie z naszej oferty z 20% niższą.

Egzamin dyplomowy w Piszu

W piątek 9 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy z kierunków: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Piszu.
Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym

Egzamin dyplomowy z Logopedii w Grajewie

W sobotę 3 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy studiów podyplomowych z Logopedii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Kurs „Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - I stopnia”

W dniach 26-28 maja 2017 r. odbył się kurs "Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - I stopnia". Zapraszamy do zapoznania z ofertą naszych specjalistycznych szkoleń

doc

Wycieczka przyrodnicza do Rezerwatu Krzemianka

27 maja 2017 r. Studenci Studiów Podyplomowych z zakresu Geografii oraz Biologii w ramach zajęć wybrali się na wycieczkę przyrodniczą z Przewodnikiem do Rezerwatu Przyrody Krzemianka. Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka pozwoliła studentom na poszerzenie wiedzy przyrodniczej a przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwiła podziwianie piękna tego niezwykłego terenu. Wycieczka zakończyła się ogniskiem.

Konferencja „Edukacja dla przyszłości”

W dniach 20-21 maja 2017r. w Warszawie z inicjatywy Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się ogólnopolska konferencja p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W części merytorycznej wykłady wygłosili: Rektor WSKPISM dr Monika Brenner-Zawierucha p.t. ”Co dalej z naukami humanistycznymi?” oraz wykładowca uczelni dr hab. Mirosław Murata p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W dalszej części z ofertą studiów licencjackich i magisterskich zapoznał dyrektor Instytutu- Rafał Kosmulski, natomiast ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018 przedstawiła Krystyna Adaśko zastępca dyrektora instytutu studiów podyplomowych. W II części konferencji odbyły się konsultacje indywidualne według regionów podczas których w praktyczny sposób omawiano podsumowanie organizacji roku akademickiego 2016/2017 oraz przygotowanie do rekrutacji oraz organizacji roku akademickiego 2017/2018. W konferencji wzięli udział dyrektorzy filii, partnerzy instytutu.

Zajęcia warsztatowe z "Metod i form terapii w różnych grupach wiekowych" na studiach podyplomowych realizowanych przez nasz Ośrodek w Białymstoku.

Konferencja w Sokółce

8 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja pt. "Wspieranie rozwoju dziecka - autyzm w podejściu niedyrektywnym" organizowana przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych w Sokółce. Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Andrzejewska, która przywitała zaproszonych gości oraz podziękowała za obecność. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Adam Marian Kowalczuk oraz Pan Leszek Twarowski - Dyrektor NZOZ AXON w Białymstoku. Wykład "Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu" poprowadziła Pani Teresa Gołaś - Sidun - specjalista w dziedzinie psychiatrii. Następnie diagności i terapeuci z Poradni NZOZ AXON: Anna Kopczuk, Anna Zawada oraz Anna Zalewska przedstawiły interesujący temat "Wokół relacji - rozwojowe spojrzenie na terapię autyzmu". Po przerwie swój występ rozpoczął Pan Adrian Borowik z wykładem "Kochać kogoś, to być z nim szczęśliwym". Na zakończenie Pan Ireneusz Wesołowski - tata dziecka autystycznego przedstawił temat: Dołączanie - przepustka do świata interakcji"

Konferencja

MEMORIAŁ IRENEUSZA KAPUSTY

MEMORIAŁ IRENEUSZA KAPUSTY

04 lutego 2017 r. w dwóch monieckich halach sportowych przy SP 2 i Zespole Szkół odbył się II Memoriał im. Ireneusza Kapusty w siatkarskich czwórkach. Do rozgrywek przystąpiło czternaście zespołów, między innymi z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Supraśla, o bardzo oryginalnych i często dziwnie brzmiących nazwach. Na uroczystości otwarcia i zamknięcia była obecna bardzo liczna rodzina Ireneusza Kapusty: rodzeństwo (bracia, siostra), dzieci (synowie i córka) oraz zięciowie i synowe.

więcej ...

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Dnia 15 października 2016 r. w Sali konferencyjno – bankietowej AMBROZJA odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Wykład inauguracyjny pt. „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw” wygłosiła Pani Krystyna Adaśko – Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie. Kolejnym elementem inauguracji było przedstawienie oferty Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie przez Panią Patrycję Mikucką oraz Panią Ewelinę Skibicką. Kwestię organizacyjną studiów podyplomowych w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017 przedstawił Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Leszek Twarowski. W Białymstoku zostały utworzone następujące kierunki studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika , Autyzm , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Terapia pedagogiczna Przygotowanie pedagogiczne , Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno –pedagogiczną, Rewalidacja ,Terapia zajęciowa z arteterapią , Logopedia , Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Biologia w szkole , Geografia w szkole , Historia w szkole , Informatyka w szkole , Kształcenie informatyczne w edukacji , Matematyka w szkole , Pedagogika sztuki – plastyka , Wiedza o społeczeństwie , Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy Zarządzanie oświatą, Higiena i epidemiologia w opiece zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uroczyste rozdanie świadectw

Dnia 19 września 2016 r. w Sali konferencyjno – bankietowej AMBROZJA w Białymstoku odbyło się Uroczyste rozdanie świadectw zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku ( dawniej w Mońkach). Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych wręczył dyrektor ośrodka Pan Leszek Twarowski. W Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 były realizowane następujące kierunki: Oligofrenopedagogika , Autyzm ,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Terapia pedagogiczna, Przygotowanie pedagogiczne , Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Rewalidacja , Terapia zajęciowa z arteterapią. Ukończyło je 420 absolwentów.

Jubileusz 25-lecia

10 czerwca 2016 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości jubileuszu 25-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku. To była wzruszająca uroczystość, która na długo pozostanie w naszej pamięci oraz wszystkich uczestników.

Konferencja „W świecie Zmysłów”

W świecie Zmysłów

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

więcej ...

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”

Konferencja Autyzm – od nauki do praktyki

W dniach 25-27 września 2015 r. Pan Leszek Twarowski, reprezentujący NZOZ AXON w Białymstoku – Poradnię dla osób z autyzmem, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu.

więcej ...
doradca

Konferencja „AU! Mam AUTYZM?!” w Suwałkach

Konferencja szkoleniowa w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”
avatar

W dniu 1 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pod hasłem: Au! Mam Autyzm?! w restauracji Rozmarino w Suwałkach.

więcej ...

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczenstwie”

Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej.
avatar

13 marca 2015 r. w sokólskiej Kawiarni „Lira” odbyło się spotkanie, na którym przypomniano rolę samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na konferencję zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

więcej ...

Konferencja podsumowująca projekt
„Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar

30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej ...

„Powszechne monitorowanie procesu wdrażania

podstaw programowych kształcenia w zawodach”

W imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które rozpocznie się 10 września 2013r.

Do 15 września 2013 r. dyrektorzy będą mogli zgłaszać udział swojej szkoły/zespołu szkół w powszechnym monitorowaniu wypełniając formularz zgłoszeniowy. Na podstawie informacji udzielonych w formularzu szkoły otrzymają Państwo kody dostępu do ankiet, które będą aktywne od 20 września do 5 października br.

Wszystkie szkoły, które poprawnie zakończą proces wypełniania ankiet, do końca tego roku kalendarzowego otrzymają informację zwrotną zawierającą podsumowanie wyników monitorowania.

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach odbędzie się w całości online pod adresem internetowym www.monitorowanieppkz.pl (strona będzie dostępna od 10 września do 5 października 2013 r.).

Zapraszamy

podn

„Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji”

Dnia 21 maja 2013 r. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach – Pan Leszek Twarowski miał zaszczyt wystąpić na konferencji w Świdniku.
więcej ...


Idea holizmu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

„Zatriumfować nad własnymi trudnościami” – tak może brzmieć paradygmat niepełnosprawności. Gdybyśmy odnieśli go do rodziny i bliskich osoby niepełnosprawnej bliżej byłoby do stwierdzenia – „Zatriumfować nad naszymi trudnościami!”. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na osoby dotknięte całościowymi zaburzeniami rozwoju, rolę rodziny oraz placówek medycznych i oświatowych, które współuczestniczą w procesie terapeutyczno – rehabilitacyjnym.

Pobierz cały artykuł w wersji pdf

W skrócie o nas

Szanowni Pedagodzy

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach powstał w 2001 roku i został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przy Podlaskim Kuratorze Oświaty pod poz. 7.

podn

Ośrodek prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, organizuje seminaria, warsztaty i inne formy mające na celu wymianę doświadczeń, przygotowanie kadr dla wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli, planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach współpracuje szereg nauczycieli akademickich, edukatorów, metodyków i specjalistów, bardzo wysoko ocenianych przez słuchaczy za wiedzę merytoryczną, kompetencje i fachowość oraz współpracę ze słuchaczami i szkołami. Do dnia obecnego w naszej placówce kursy kwalifikacyjne ukończyło 1560 osób, natomiast ponad 7,5 tys. nauczycieli skorzystało z innych ofert kursów i szkoleń otrzymując stosowne zaświadczenia.

Pragnę przekazać Państwu plik ofert, które mam nadzieję pomogą Państwu podjąć decyzję, jak zdobyć wiedzę, która będzie przydatna w rozwiązaniu problemów zawodowych, wiedzę, która będzie inspirowała do poszukiwania ciekawych rozwiązań oraz efektywnych działań, będzie okazją do wymiany doświadczeń.

Leszek Twarowski
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach